• groep-1-2.jpg
  • groep-3.JPG
  • groep-4-5.JPG
  • groep-8.jpg

Algemene schoolvisie

We willen in ons onderwijs duurzaam leren tot stand brengen, waarbij we duurzaamheid zien in de betekenis van blijvend. Datgene wat je leert, heeft betekenis voor je, het wordt van jou en je raakt er daardoor bij betrokken. Keuzes die nu gemaakt worden, bepalen de toekomst en maken je hiervoor mede verantwoordelijk. We willen dit besef een vaste plaats in ons onderwijs geven.

Daarnaast zien we duurzaamheid in de betekenis van onderlinge verbondenheid. We maken allemaal deel ui van één samenhangend systeem. Door het bevorderen van samenhang en systeemdenken, leren we kinderen te kijken naar zowel het geheel als naar de onderlinge relaties.

In samenhang willen we duurzame resultaten tot stand brengen. Duurzame resultaten zijn de uitkomst van goede leerprocessen, zowel van kinderen als van volwassenen die deze leerprocessen en leeromgeving realiseren.

Kennis van je eigen motieven, kwaliteiten en deskundigheden helpt om verantwoorde keuzes te maken voor kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijs. Onderwijs van nu en onderwijs van en voor de toekomst. Dit willen we realiseren middels boeiend onderwijs. (zie mindmap volgende pagina)

Daarbij is ons motto:

Ontmoet,

ontdek,

ontwikkel, en beleef je eigen wereld