• IMG_3293.jpg
  • IMG_8268_3.jpg
  • IMG_8522_2.jpg
  • IMG_8985.jpg

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Welkom bij de BVL werkgroep

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant. Deze biedt voor scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven.
Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk te maken. De BVL-werkgroep werkt samen met andere BVL-scholen, gemeente, politie, VVN en andere particuliere organisaties.

BVL-Commissieleden beoordelen en controleren de scholen. De BVL-commissie bestaat uit een voorzitter, auditors en/of aspirant-auditor(s). De rol van de commissie is om scholen, die deelnemen aan het BVL, op een aantal momenten te toetsen.
In april 2012 is het Label aan de Pieter Wijtenschool toegekend. Jaarlijks wordt er door de commissie getoetst op school of er nog voldaan wordt aan de eisen die worden gesteld. Wanneer dit het geval is behoudt de school het Label.

De BVL werkgroep van de Pieter Wijtenschool bestaat uit teamlid Renate Brekelmans en Amanda Lamers en momenteel twee verkeersouders t.w. Nicole Stans en Peggy van Aarle.
De BVL-werkgroep zet verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpt bij de uitvoering van verkeersactiviteiten en vraagt aandacht voor verkeersveiligheid, zowel in de directe omgeving van de school als op de school-thuisroutes.

Verkeersactiviteiten op de Pieter Wijtenschool zijn onder andere:

- De actie: De scholen zijn weer begonnen
- Fietsverlichtingsactie i.s.m. met een fietsenmaker
- Fietscontrole van groep 7 voor het praktisch verkeersexamen
- Pleintje Verkeer
- Dode Hoekproject
- Verkeersprojectweek
- Streetwiseproject van de ANWB
- Skeeler-Clinic/step clinic

Verkeersafspraken rond de school

  • Parkeren mag alleen in de toegestane parkeervakken.

Hierdoor ontstaat er voor kinderen/ouders en vooral voor de brigadiers een beter overzicht op het doorgaande verkeer op de Eikenlaan. Wij verzoeken u dringend om deze afspraak te respecteren. Veiligheid voor alles!

In de toekomst is ons een zogenaamde kiss-and-ryde zône toegezegd. Zolang deze nog niet aanwezig is dient u te stoppen in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Worden uw kinderen door iemand anders opgehaald, wilt u hen dan ook op de hoogte brengen van deze parkeerafspraken.

  • Brigadiers.

Het is ook dit jaar weer gelukt om voldoende brigadiers te vinden om de veiligheid bij het oversteken te waarborgen. Wij zijn daar heel blij mee. In het overleg met alle BVL-scholen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik komt steeds naar voren dat het vinden van vrijwilligers om te brigadieren een groot probleem is. Er zijn zelfs scholen waar er noodgedwongen is gestopt met brigadiers omdat de planning niet rond kwam. Het is iets om trots op te zijn dat dit bij de P.W. dus wel lukt!

Heeft u interesse om te brigadieren? neemt u dan contact op met Peggy van Aarle.

De brigadiers zijn namens de school volledig bevoegd om u aan te spreken op uw verkeersgedrag. Zij doen als vrijwilliger belangeloos zeer goed werk en hebben duidelijke instructies en regels waaraan zij zich moeten houden. Een aantal van die regels zijn:

- Men start een kwartier vóór de school begint met brigadieren.

- Het brigadieren stopt een kwartier nadat de school uit is.

- Kinderen die bij ons op school zitten dienen (met ouder of grootouder/-begeleider) te wachten totdat de brigadier het teken geeft om over te steken (dus niet zelfstandig oversteken: de brigadiers staan er niet voor niets).

- Wanneer de brigadier “over” zegt mag men oversteken.

- Kinderen die te laat naar school komen of te laat naar huis gaan lopen het risico zonder brigadiers over te moeten steken. Kan een leerling niet eerder naar huis dan helpt de leerkracht met oversteken.

Ook hierbij willen wij verzoeken deze regels ook door te geven aan andere personen die uw kinderen mogelijk naar school brengen en/of halen.

  • Fluoriserende hesjes:

Wanneer de kinderen tijdens activiteiten van school met de fiets of lopend aan het verkeer deelnemen, krijgen de kinderen fluoriserende hesjes aan van school.

  • Vervoer leerlingen:

Voor het vervoer van kinderen in de auto tijdens activiteiten van school, zoals excursies, schoolreisje e.d. verzoeken wij u om de autogordels te gebruiken. Wanneer u wilt dat uw kind in een autostoel/zitverhoger komt te zitten, geef deze dan mee aan de ouder waarmee uw kind meerijdt.

Graag bovenstaande afspraken na leven en doorgeven aan de oppas van uw kinderen!

 

De Wegwijzer

Een aantal keer per jaar verschijnt er de Wegwijzer.

Dat is een krantje met allerlei verkeersberichten en/of activiteiten.

Klik op onderstaand bestand om de Wegwijzer van schooljaar 2016-2017 te openen.