• IMG_3293.jpg
  • IMG_8268_3.jpg
  • IMG_8522_2.jpg
  • IMG_8985.jpg

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Algemene schoolvisie

Missie en visie van de Pieter Wijten school

We vragen ons op basisschool Pieter Wijten voortdurend af hoe we kinderen kunnen voorbereiden op de toekomst zodat ze vaardig, aardig en waardig deel kunnen nemen aan een steeds veranderende samenleving. Een uitdagende opdracht die we graag aannemen. 

Onze missie: 

Ontmoet, Ontdek, Ontwikkel en Beleef je eigen wereld 

 

Onze visie: 
Op onze basisschool is elk kind een belofte. We willen met ons onderwijs bereiken dat elk kind een plek krijgt in onze maatschappij, waarbij het bewust gebruik kan maken van vaardigheden en talenten.  

Aardig: 
Om onze visie werkelijkheid te laten worden werken we vanuit een veilig pedagogisch klimaat. We besteden tijd aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Respect voor jezelf en de ander brengt welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid met de mensen en de wereld om ons heen. We willen elkaar ontmoeten om zo te bouwen aan duurzame relaties.

Vaardig: 
Ons didactisch aanbod past in deze tijd en anticipeert op de toekomst. We geven boeiend en resultaatgericht onderwijs. We gaan uit van doelen en sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind. Vakken als rekenen, taal, spelling, lezen, woordenschat vormen de basis. We maken gebruik van methodes en leren ook van de actualiteit. Wereldoriëntatie wordt vormgegeven in thema’s. We zoeken binnen deze thema’s naar samenhang in onderwijs om zo creativiteit, talenten en 21 -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, informatieverwerking, kritisch denken en mediawijsheid bij kinderen te ontwikkelen.  

Waardig: 
De betrokkenheid van school bij de maatschappij vinden we van betekenis voor de ontwikkeling van kinderen tot zelfbewuste wereldburgers. We willen dat kinderen verantwoordelijkheid nemen. We delen op school verantwoordelijkheid met leerlingen voor hun eigen leerproces en hun gedrag. Daarnaast leren we hen om oog te hebben voor de wereld om ons heen en leren we hen besef te ontwikkelen voor waarden en normen. Daartoe stellen we onze school open voor mensen die ons onderwijs verrijken en gaan we ook regelmatig buiten de poort ontdekken en beleven.

Ouders zien we als belangrijkste partners in opvoeding en onderwijs. Samen met ouders werken we aan persoonsvorming, talentontwikkeling, kennis en vaardigheden. Afstemming tussen ouders en school is noodzakelijk. Wij vragen van ouders een actieve, samenwerkende houding waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Tot slot….
In onze visie hebben we onze kijk op onderwijs en ontwikkeling vastgelegd. De samenleving verandert echter steeds en onderwijs verandert mee. Dat betekent dat we alert blijven en ons onderwijs voortdurend met een open blik en kritische houding volgen en bijstellen. We staan open voor ideeën en willen graag samen gaan ontmoeten, ontdekken, beleven om duurzame ontwikkeling te realiseren