• groep-1-2.jpg
  • groep-3.JPG
  • groep-4-5.JPG
  • groep-8.jpg

Lesmethoden

We streven naar een harmonische ontwikkeling van kinderen. Hierbij staat de school als veilige omgeving centraal. Op de Pieter Wijten mogen kinderen fouten maken en hebben we vertrouwen in de kwaliteiten van elke leerling. Op deze manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en komen ze tot hun maximale leerresultaat.

Om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen, werkt het team volgens de principes van het ‘handelingsgericht werken’. We bieden wat het kind nodig heeft, gebruikmakend van onze kennis van de bevorderende en belemmerende factoren en van de expertise van ouders. In elke groep wordt door groepsplannen per vak doelgericht gestuurd om resultaten te behalen.

Daarbij mag ons onderwijs echter geen saaie mechanische bezigheid worden. We zetten waar mogelijk werkvormen in uit ‘Boeiend Onderwijs’, een meerjaarlijks traject gestimuleerd vanuit Leerrijk!

In de kleutergroepen worden aspecten van ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht onderwijs gerealiseerd.De interactie die hierdoor op gang komt tussen kinderen onderling en tussen kinderen en groepsleerkracht is uitermate belangrijk in de taal-denkontwikkeling. Om tot betekenisvol leren te komen zijn ervaringen van kleuters belangrijk. De groepsleerkracht begeleidt dit proces.Hij/zij creëert waar mogelijk betekenisvolle situaties.

In de groepen 3 t/m 8 is de leerinhoud geordend volgens een methodische leerlijn. De door onze school gekozen methodes sluiten aan bij de kerndoelen en bevatten recent ontwikkelde inzichten t.a.v. hedendaags onderwijs.Ook de culturele en expressieve vakken krijgen volop de aandacht. Duidelijke afspraken voor tekenen, handvaardigheid, textiele werkvorming, drama en muziek zorgen ervoor dat kinderen zowel product – als procesgericht bezig zijn bij deze creatieve onderdelen.

Creatieve oplossingen zoeken vinden wij erg belangrijk.Ook het culturele aspect krijgt aandacht. We laten ons hierbij ondersteunen door het BISK (Brabants Instituut Steunfunctie Kunstzinnige vorming).Zij organiseren voor veel Waalwijkse scholen passende voorstellingen en tentoonstellingen waar al onze groepen aan deelnemen. Een project of thema wordt regelmatig afgesloten met een weeksluiting waarin kinderen hun expressiviteit kunnen laten zien. Soms ondersteunen we ons onderwijs door excursies te organiseren bv. Kamp Vught, Loonse en Drunense Duinen, kinderboerderijen enz.