• groep-1-2.jpg
  • groep-3.JPG
  • groep-4-5.JPG
  • groep-8.jpg

Achtergrondinformatie over de Pieter Wijten

Ligging
De school ligt in Waalwijk-Zuid in de wijk Bloemenoord-Groenewoud. Het gebouw stamt uit 1970. In het hoofdgebouw zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest. De lokalen bevinden zich rondom een aula, die voor verschillende activiteiten wordt gebruikt.
Het leerlingaantal ligt al enkele jaren rond de 130 kinderen. In het schooljaar 2013-2014 is gedeeltelijke nieuwbouw gerealiseerd. De kleuters, de kinderdagopvang en openbare basisschool De Hoef/Hugo (4 groepen) zijn in de nieuwbouw ondergebracht. De drie organisaties werken samen. Het streven van de besturen van beide scholen  is om in 2020 van de twee basisscholen één school te maken. Daarop vooruit lopend zoeken we de verbinding.

Identiteit
Basisschool Pieter Wijten is een katholieke school. Onze school is een afspiegeling van de huidige maatschappij. In onze samenleving wonen mensen van verschillende culturen met verschillende opvattingen. Kinderen van nu moeten als volwassenen een zinvolle plaats in deze samenleving zien te vinden. Daarom is het nodig dat ze een eigen standpunt kunnen innemen en open staan voor andere meningen en opvattingen. Basisschool Pieter Wijten wil, vanuit een respectvolle houding naar iedereen, met zorg werken aan leefregels waardoor de identiteit vorm krijgt en uitstraalt naar de kinderen, hun ouders en de omgeving. Middels o.a. het geven van catecheselessen en vieringen wil de school kinderen tot steun zijn bij het zoeken naar die levenshouding. We doen dit vanuit christelijk perspectief.

Frisse school
Op 5 november 2010 werd onze school officieel geopend als eerste frisse school van Noord-Brabant. Dat betekent dat wij:

  • Willen werken en leren in een duurzaam en gezond gebouw.
  • Rond dat gebouw een duurzame, gezonde, uitdagende, groene omgeving willen creëren.
  • En we willen een duurzame ontwikkeling, gezondheid en groen inpassen in het onderwijs!

Sinds 10 maart 2014 zitten we in één gebouw samen met basisschool OBS De Hoef-Hugo en kinderopvang Mikz