Meldpunten

Op basisschool Pieter Wijten kunt u bij verschillende meldpunten terecht.

U kunt in gesprek gaan met onze interne vertrouwenspersoon. Wilt u een afspraak maken met onze interne vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met Britt Leermakers (brittleermakers@leerrijk.nl) of Natasja Bisschop (natasjabisschop@leerrijk.nl).

Externe vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersonen van Stichting Leerrijk zijn aangesloten bij vertrouwenswerk.nl.
Informatie vindt u op www.vertrouwenswerk.nl.
De rechtstreekse contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn:

Annelies de Waal (06-33646887 | anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl)
Roy Ploegmakers (06-48088774 | royploegmakers@vertrouwenswerk.nl)

De vertrouwensinspecteur van Leerrijk is te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111 op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Klachten

Bent u ergens niet tevreden over of heeft u een klacht? De directie van de school waarover u een klacht heeft en gaat graag met u het gesprek aan.

Zorgt dit niet voor een oplossing, klop dan aan bij het bestuur van Leerrijk. Uw klacht kunt u indienen bij onze bestuurssecretaris, Ineke Corveleijn (inekecorveleijn@leerrijk.nl).
De bestuurder bepaalt op welke wijze en door wie uw klacht in behandeling wordt genomen. Vervolgens ontvangt u informatie over het proces van klachtbehandeling.

Blijft het conflict bestaan na de klachtbehandeling van het bestuur van Leerrijk, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Meer informatie over de werkwijze van de LKC leest u hier.

Privacy

Leerrijk verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkersverantwoordelijke met grote zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.

Heeft u vragen rondom het Privacybeleid van Leerrijk, neem dan contact op met onze Privacy Officer, Ineke Corveleijn (inekecorveleijn@leerrijk.nl) of onze Functionaris Gegevensbescherming Angela Groen (a.groen@cedgroep.nl).

Meer informatie?

Bovendien kunt u altijd aankloppen bij Stichting Leerrijk voor meer informatie over externe vertrouwenspersonen, de vertrouwensinspecteur en de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderwijs.