Onze school

Basisschool Pieter Wijten is een kleinschalige basisschool. Dit kleinschalige karakter maakt ons uniek in Waalwijk, maar het is vooral onze onderwijsvorm die ons onderscheidt van andere basisscholen.

Geschiedenis

De Pieter Wijten school opende haar deuren in 1970 en dankt haar naam aan de Waalwijker Pieter Wijten.

Pieter Wijten werd geboren op 20 september 1839. Hij woonde in een groot herenhuis in het centrum van Waalwijk en leidde daar een stil en teruggetrokken leven. Pieter was een rijke bierbrouwer en had geen naaste familie. Met politiek en gemeentelijke aangelegenheden bemoeide hij zich niet. Wel steunde hij alle mogelijke doelen. Zo schonk hij grond aan de broeders van de St. Jansparochie, bekostigde hij het koperen dak van de St. Janskerk en werd de inmiddels gesloopte oude Antoniuskerk mede door zijn goede gaven werkelijkheid.

Ook in het mogelijk maken van katholiek lager onderwijs heeft Pieter Wijten een groot aandeel gehad. Dankzij hem werd de St. Petrusschool gebouwd, de eerste Katholieke Lagere School voor jongens in Waalwijk.

Pieter Wijten stierf op 12 februari 1920 en schonk zijn bezittingen aan de Waalwijkse kloostergemeenschap. Gezien zijn betekenis voor de Waalwijkse (katholieke) geloofsgemeenschap werd besloten de in 1970 opgerichte school naar hem te vernoemen. In het jaar 1986 fuseerde de school met de in dezelfde wijk gelegen Rk. basisschool Burg. Moonen.

Keurmerk ‘goed’

Met trots kunnen we melden dan de Pieter Wijten school als enige school in Waalwijk door de onderwijsinspectie is beoordeeld met ‘goed’. Dit houdt in dat wij voldoen aan de richtlijnen voor goed onderwijs.

U leest het volledige inspectierapport hier