Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers zien we als belangrijkste partners in opvoeding en onderwijs. Samen met u werken we aan persoonsvorming, talentontwikkeling, kennis en vaardigheden. Afstemming tussen ouders/verzorgers en school is noodzakelijk. Wij vragen van u dan ook een actieve, samenwerkende houding waarbij de ontwikkeling van uw kind centraal staat.

En ook op kindcentrum Bloemenoord vinden we ouderbetrokkenheid belangrijk. Daarom willen we inhoud geven aan het begrip kindcentrum, zodat we ieders talenten ten volle kunnen benutten. Daarbij zoeken we de verbinding op zowel onderwijskundig, pedagogisch en ruimtelijk vlak. Dit willen we bereiken door in de toekomst hand in hand samen te werken, waarbij iedere organisatie haar eigenheid behoudt.

Kinderen leren thuis heel veel. Daar verblijven ze ook veruit de meeste uren van hun jonge leven. Als kindcentrum willen we daarop aansluiten. U speelt als ouder een grote rol in de ontwikkeling van uw kind en daarom vinden wij het belangrijk om goed met u samen te werken.

Die samenwerking richt zich met name op de betrokkenheid bij het kindcentrum. U weet wat er speelt op school en wij weten wat er in de omgeving speelt.n veel gevallen bieden we elkaar de helpende hand; of het nu gaat om een uitleg over hoe u uw kind kunt helpen bij zijn of haar ontwikkeling of uw deelname aan een activiteit.