Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit acht leerlingen (twee leerlingen per leerjaar uit leerjaar 5 t/m 8) en vertegenwoordigen alle leerlingen van onze school.

Elk schooljaar kunnen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zich verkiesbaar stellen voor de leerlingen. Middels een democratisch proces worden de leerlingen per leerjaar gekozen.

Enkele keren per jaar heeft de leerlingenraad een vergadering samen met de directie. De leerlingen van de leerlingenraad overleggen in hun groep over thema’s die tijdens de vergadering besproken kunnen worden en na een vergadering worden de bespreekpunten teruggekoppeld door deze leerlingen in alle groepen.

Naast de vergaderingen nemen de leerlingen uit de leerlingenraad ook deel aan een werkgroep. Samen met ouders en het team helpen zij met het organiseren van een activiteit.

De leerlingen vertellen…