Ons onderwijs

Op onze school hebben wij een duidelijke visie: elk kind is een belofte.
Wij geloven dan ook dat ieder kind de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau. Alleen op deze manier is er ruimte om talenten te laten groeien én bloeien. Zodat een kind vervolgens vaardig, aardig en waardig kan deelnemen aan een steeds veranderende samenleving. Daarom bieden wij niveau-overstijgend onderwijs.

Niveau-overstijgend onderwijs houdt in dat leerlingen niet gebonden zijn aan hun eigen klas en docent, maar de lessen volgen op hun eigen niveau. De leerlingen volgen tot medio groep vijf eenzelfde aanbod, met extra ondersteuning waar nodig. Daarna (van medio groep 5 t/m groep 8) gaan zij conform hun niveau verder. Dit betekent dat uw kind zijn taal bijvoorbeeld op groep 6 niveau volgt, terwijl het met rekenen al met groep 7 mee kan. Op deze manier kan ieder kind meekomen met de te volgen lessen.

De niveau-overstijgende klassen zijn een mix van leerlingen uit groep 6 t/m 8, wat ook het sociale aspect ten goede komt. Jong leert van oud en oud leert van jong. In deze ons-kent-ons-cultuur krijgt uw kind alle ruimte om te groeien én te bloeien.